Pracal tapparelle Motoriduttori 3 finecorsa elettrico 30 FE
Motoriduttore con 3 finecorsa elettrico 30 Nm
Pracal tapparelle Motoriduttori 3 finecorsa elettrico 50 FE
Motoriduttore con 3 finecorsa elettrico 50 Nm